Geplaatst op .

PGA Nederland officieel Erkend Duurzaam Plus

 

PGA Nederland is vanaf heden met al haar bedrijven Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd.

Sinds 2013 is PGA Nederland Erkend Duurzaam gecertificeerd. Bij de hercertificering koos PGA ervoor om voor Erkend Duurzaam Plus te gaan. Daarmee wordt naast de milieuaspecten ook gekeken naar de afvalstromen en het energiebeleid van een bedrijf.

Uitdragen en sturen
“Het voldoen aan de EED-plicht, wat gepaard gaat met het behalen van het Erkend Duurzaam Plus certificaat, is een groot bijkomend voordeel.” Dat zegt Jos Hogeland, verantwoordelijk voor MVO binnen PGA Nederland. “De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Conform de Europese wet- en regelgeving voeren wij alle energiebesparende maatregelen door die binnen vijf jaar worden terugverdiend. De levensduur van zo’n maatregel is in de regel een stuk langer. Dat geeft dus altijd een voordeel. “

Inzicht en winst
PGA heeft een inventarisatie gemaakt van de succesfactoren en verbeterpunten op gebied van duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan zijn twee onafhankelijke auditoren de afzonderlijke vestigingen af gegaan om de balans op te maken. Hogeland: “Elke vestiging is natuurlijk anders en dus verschilt ook de winst op dit onderwerp per locatie. De een huist in een oud gebouw, terwijl de ander juist een renovatie achter de rug heeft. Maar in alle gevallen is winst te behalen op gebied van duurzaamheid. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van led-verlichting, aanwezigheidsdetectie en slimme meters waarmee op verschillende locaties een besparing mogelijk is op de energierekening. “

Restafval gehalveerd
Duurzaamheid vertaalt zich voor PGA verder heel concreet in het scheiden van afval en waar mogelijk recyclen van onderdelen en het gebruik van duurzame materialen. Op het gebied van afvalbeheer heeft PGA Nederland een forse slag geslagen. Door de afvalstromen beter te scheiden, is het totaal aan restafval gehalveerd.

Zuinig op mens en materiaal
Duurzaamheid betekent voor PGA Nederland ook bewust omgaan met mensen en materiaal. Zo is er aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden, (interne) opleiding en toekomstperspectieven te bieden. Ook herhaaldelijke onderzoeken naar medewerkertevredenheid horen hiertoe.

Actief op de agenda
Voor PGA Nederland blijft het onderwerp duurzaamheid actief op de agenda. Hogeland: “Door actief duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering, zijn wij ons nog bewuster van het belang om bij te dragen aan een betere, gezondere samenleving. Wij zullen dan ook nog actiever gaan inzetten op onderwerpen als recyclen en elektrisch vervoer. Op die manier gaan we de belasting voor het milieu vanuit onze organisatie zoveel mogelijk beperken.” Het huidige certificaat loopt 2 jaar, dan zal er een hercertificering plaatsvinden.